Yozgat Bozok Üniversitesi

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI

Program Hakkında

Ülkemiz karasal alanlarının %30’a yakını ormanlarla kaplıdır. Fakat bozuk olan orman alanları ile orman yetiştirmeye elverişli boş alanlar ise oldukça fazladır. Başka bir değişle ülkemizde büyük bir ağaçlandırma potansiyeli mevcuttur. Bunun yanı sıra orman kaynaklarında gerçekleştirilen iş ve işlemler için işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan yaban hayatı ve odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesi ve korunmasında bu iş ve işlemler içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde çalışmalarının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için nitelikli ara eleman gücünün istihdam edilmesi ülkemiz ve dünya ormancılığı açısından oldukça önem arz etmektedir.

Programın Amacı

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı´nın amacı; Doğayı seven, koruyan, meraklı ve gelişime açık, sorunlara çözüm üretebilen, farklı düşünme yeteneğine sahip, halkla ilişiklerde güçlü, Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincinde, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ulusal kültür ve değerlerini yaşatan ülkesine, ulusuna ve insanlığa hizmet etmeyi amaç edinen, ormancılık sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla “Orman teknikeri” yetiştirmektir.

Eğitim Türü

Bu programda tam zamanlı örgün eğitim verilmektedir.

Mezunların Kazandığı Diploma Ve Unvan

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere önlisans diploması verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilirler. 

Mezunların İstihdam Profilleri

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilecekleri alanlar ;

Programdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında yeterli puan aldıkları takdirde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, lisans programlarını tercih ederek dikey geçiş yapabilirler.