Yozgat Bozok Üniversitesi

ORGANİK TARIM PROGRAMI

Organik Tarım Programı

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir.

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir.

Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarına daha sık maruz kaldıkları için, Organik tarım, öncelikle çiftçi ve ailesinin genel olarak toplumun sağlığını korur ve iyileştirir. Organik tarım yaygınlaştıkça, tedavisi çok pahalı olan hastalıklara yakalanma oranları da azalacak ve ekonomi de dolaylı yoldan olumlu etkilenecektir. 

Programın Amacı

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretebilen, organik bitkisel ürün üretimi ve bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ve özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı olan, ekolojik dengeyi koruyan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen, dikkatli, sorumlu ve dışa dönük, inceleme ve araştırmaya meraklı, düzenli ve kurallara uygun çalışan, risk alabilen, sorunlara çözüm üretebilen, yaratıcı ve eleştirisel düşünme gücüne sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan, farklılıklara ve insan haklarına saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmektir.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Unvan

Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere önlisans diploması verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilirler. 

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapılabilmektedir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır. Ziraat Fakültelerinin dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptırılabilen bölümleri; Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümleri ÖSYM tarafından ilan edilmiş olarak 2013 DGS Kılavuzunda yer almaktadır. 

Açıköğretim Olanakları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alınabilmektedir.