Yozgat Bozok Üniversitesi

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Program Hakkında

Mimari Restorasyon Programı, binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık ön lisans programıdır.

Teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restilüsyon projelerinin çizilmesi, geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması, tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler.

Programın Amacı

Mimari restorasyon programının amacı Tabiat ve Kültür varlıklarının korunması alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir. Mimari restorasyon sektörü ofislerde, şantiyelerde ve laboratuvar çalışmalarında çalışmak üzere, koruma ve restorasyon hakkında gerekli bilgi ve bilince sahip, prosedüre hakim, pratik ve teorik yeteneklere sahip, konunun öneminin farkında teknik elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Öğrencileri sektöre hazırlarken bu konulara dikkat etmenin yanı sıra konusunda uzman hocalar tarafından eğitim sürdürülmektedir. Öğrencilerin, rölöve çıkarma, malzeme bilgisi, mevzuat bilgisi, yapı bilgisi, mimari detay bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi bilgisi konularında geliştirildikleri bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Eğitim Türü

Bu programda tam zamanlı örgün eğitim verilmektedir. 

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar

Mimari Restorasyon Programından mezun olabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gereklidir:

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için 120 AKTS’lik ders yükünü tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Unvan

Mimari Restorasyon Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere önlisans diploması verilir ve bu diplomaya sahip olanlar restoratör olarak çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ön lisans Mimari Restorasyon Programından mezun olan öğrenciler  tekniker  unvanıyla mezun olmaktadır. 29 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 2013/5212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ön Lisans programlarından mezun olanlara  Restoratör  unvanı ile istihdam edilmelerinin yolu açılmıştır. Mimari Restorasyon  Programı mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı birimlerde, Millî Saraylar’da, Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlarında, Müzelerde, Belediyelerde, Arkeolojik kazılarda, Mimarlık bürolarında, Restorasyon projelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) geçerli not almaları koşulu ile Çini, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programlarında öğrenim görebilirler.