Yozgat Bozok Üniversitesi

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Gıda Teknolojisi Programı

Hızla artan dünya nüfusu, yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yeterli gıda üretmek kadar, üretilen gıdaları uygun teknoloji ve bilimsel ilkelere dayanarak işlemek, değerlendirmek ve taşımak ta önemlidir. Tüketiciye uygun gıda üretimini sağlayabilmek için konusunda uzman personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada gıda teknikerlerine olan ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır.

Gıda Teknolojisi Programı tarım ve hayvancılığa dayalı hammaddeleri üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan proseste modern işleme teknolojilerini kullanan, güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştiren, kısacası tarladan sofraya –ağırdan çatala anlayışı doğrultusunda Gıda mühendisi ile işçi arasında ara eleman olarak çalışan mezunlar yetiştirmeye yönelik olarak eğitim veren bir programdır. 

Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi programı öğrencileri bu gerçekler ışığı altında, sorumluluk sahibi, bilimsel ilkeleri ve yeni teknolojileri takip ederek, meslek gerekliliklerini yerine getirebilecek, küçük, orta ve büyük ölçekte gıda üretimi yapan işletmelerde liderlik ve yöneticilik basamaklarında yer bulabilecek nitelikte, araştırmacı yenilikleri takip edebilen ve mühendisten de daha fazla uygulama becerisine sahip ara kalifiye elemanlar yetiştirmektedir. 

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve yenilikçi bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, kamu, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve etik değerlere saygılı gıda teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon

Çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ülke ekonomisine katkı sağlayan, nitelikli iş gücü yetiştiren, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir yükseköğretim programı olmak

Programın Amacı

Gıda Teknolojisi programının amacı, öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, teknolojik ilkelere bağlı olarak üretim hattında çalışabilecek gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Sunulan Olanaklar

Öğrencilerimizin eğitimlerini daha iyi alabilmeleri ve mesleki uygulama derslerini gerçekleştirebilmeleri için Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde Bilgisayar Laboratuarı ve Gıda Laboratuarı  bulunmaktadır. Ayrıca yemekhane, kafeterya, konferans salonu, kütüphane ve internet erişimi vb. tüm sosyal imkanlar bulunmaktadır.

Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. 

Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Gıda Teknolojisi Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır. 

Eğitim Türü

Bu programda tam zamanlı örgün eğitim verilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Gıda teknolojisi Programı Gıda işleme bölümünden  mezun olan öğrenciler “Gıda Teknikeri” unvanını almaya hak kazanırlar, gıda teknikerleri gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri içinde teknik eleman olarak çalışırlar.

İstihdam Olanakları

Gıda Teknolojisi Teknikerleri, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrol Laboratuarı, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve kısıtlama olmaksızın gıda üretimi yapan tüm özel sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.

Mevcut Durum Ve Mesleki Gelecek

Ülkemizin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli sektörlerden birisi de gıda sektörüdür. Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları nitelikli ve yetişmiş eleman ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki gıda sektörlerinin problemlerini çözmek ve ihracat şartlarına haiz olabilmek için de gıda sektöründe mesleki tecrübeye sahip eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. 

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Meslek Yüksekokullarını başarıyla bitirenler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları  takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelere devam edebilirler. Devam edebilecekleri  bölüm ve fakülteler;